• Corporate Finance

Hvorfor BDO Corporate Finance

Salg af virksomheder og køb af virksomheder samt rådgivning om generationsskifte og værdiansættelse er kernekompetencer for BDO Corporate Finance.

Vores corporate finance afdeling er en selvstændig enhed i BDO. Vi arbejder især med køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder, men også med større koncerner samt generationsskifte. Gennem hele købs- og salgsprocessen, fra indledende prisfastsættelse til afsluttende kontraktunderskrift, yder vi professionel og kompetent rådgivning. 


Nationalt netværk af beslutningstagere

Vores corporate finance afdeling står stærkt med et vidtforgrenet netværk med ca. 130 statsautoriserede revisorer og partnere fordelt på 32 kontorer landet over. Vores revisorer har hver deres eget professionelle netværk af eksterne samarbejdspartnere, advokater, bankfolk, investorer og andre. Netværket forgrener sig nationalt til mere end 4.000 kontaktpersoner, der alle er beslutningstagere med interesse i eller arbejder med køb og salg af virksomheder.


Rådgivning med internationalt perspektiv

Internationalt set er BDO Corporate Finance del af det verdensomspændende BDO netværk. På verdensplan har BDO Corporate Finance mere end 2.500 kolleger i 120 lande, der alle er specialister i corporate finance. Vores internationale netværk gør os i stand til at vejlede og rådgive professionelt om projekter, der går på tværs af landegrænser, og i 2021 gennemførte vi 2.020 transaktioner til en samlet værdi af USD 128,6 mia.

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code