Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 488
1  2 3 4 5 ...
15 september 2020

Fra næste år får virksomhederne godtgjort elafgift af deres energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand med samme sats som for energi til procesformål. Private med stort elforbrug får også en lettelse

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/elafgift-okonomisk-og-administrativ-lettelse-til-virksomhederne
15 september 2020

Fra nytår bliver det markant mere interessant at etablere aktielønsordninger hos SMV’er, fordi aktielønnens andel kan udgøre helt op til halvdelen af den normale løn, men reglerne kan kun anvendes i virksomheder med få år på bagen

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/nye-regler-for-aktieloen-i-mindre-og-mellemstore-virksomheder
15 september 2020

Skatteministeriet har heldigvis valgt en blød landing i forhold til den politiske aftale om at fjerne de skattemæssige fordele ved forældrekøb, idet disse ifølge et lovudkast vil skulle elimineres rent teknisk via en såkaldt rentekorrektion

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/ogsaa-foraeldrelejligheder-i-virksomhedsordningen-efter-nytaar
15 september 2020

Afgørelsen af, hvor tidligt en forventet erstatning kan medtages som en indtægt i årsregnskabet, og hvor hurtigt et modtaget erstatningskrav skal resultere i en hensættelse, beror næsten altid på et skøn

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/regnskabsmaessige-behandling-af-erstatningssager1
15 september 2020

Arbejdsgivere skal snart ikke længere foretage indberetning til eIndkomstregistret om deres medarbejderes arbejdssted. Fremover skal lønmodtagere selv beregne og indberette deres befordringsfradrag til årsopgørelsen

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/slut-med-automatisk-koerselsfradrag-paa-aarsopgoerelsen
01 september 2020

Grænsen for, hvornår du skal betale topskat, nærmer sig en milepæl. I 2021 skal der en gennemsnitlig månedsløn før arbejdsmarkedsbidrag på lige under 50.000 kr. til, før den særlige skat skal betales

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/i-2021-stiger-topskattegraensen-til-544-800-kr
01 september 2020

Regeringen vil med virkning fra nytår gøre det forbudt at anvende midler i en aldersopsparing til køb af unoterede aktier. Og allerede foretagne investeringer skal afvikles inden 1. juli næste år

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/slut-med-at-bruge-aldersopsparing-til-koeb-af-unoterede-aktier
01 september 2020

Sidste frist for ansøgning om kompensation for faste omkostninger nærmer sig med hastige skridt. Arbejdet med udarbejdelse af ansøgningen er tidskrævende, men det er vigtigt at tænke sig om og gøre det rigtige.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/faa-uger-tilbage-til-at-soege-om-kompensation-for-faste-omkostninger
Viser 1 - 10 af 488
1 2 3 4 5 ...