Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
 • Boligselskaber 

Boligselskaber 

Vi tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved Landsbyggefonds projekter (renoveringer) samt ved om- og nybygning af almene boliger, og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes.

 

 


Bygherrerådgivning til boligselskaber

Bygge- og anlæg i BDO tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved renoveringsprojekter samt ved om- og nybygning af almene boliger, og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes.


Vi bistår almene boligselskaber med at:

 • Afdække boligselskabets behov så det i videst muligt omfang – og ud fra vores overordnede kendskab til Landsbyggefondens (LBF’s) almindelige gældende vurderinger – tidligt i forløbet afklares, hvad Boligselskabet i dets aktuelle renoveringsovervejelser kan søge midler til.
 • Etablere kontakten til LBF og varetage den nødvendige løbende dialog med LBF.
 • Gennemføre sagsoprettelse af renoveringsstøtte sag og/ eller kapitaltilførsels- og driftsstøttesag på LBF’s IT-platform.
 • Varetage den løbende indberetning til LBF’s IT-platform. 


Der indsendes den nødvendige dokumentation i forhold til tekniske og økonomiske beregninger.

 • Hvis der er behov - iværksætte tiltag med henblik på at få opprioriteret projektet i bl.a. LBF og kommune. En eventuel iværksættelse vil ske fra det tidspunkt, hvor såvel kommunen som LBF har meddelt tilsagn eller forhåndstilkendelse om medvirken.
 • Rådgive boligselskabet om organisering af projektets styring. Vi tilbyder at samarbejde om at etablere en hensigtsmæssig og velfungerende projektorganisation og et byggeudvalg m.m.
 • Tilrettelægge hvornår i processen det vil være mest hensigtsmæssigt at inddrage beboerdemokratiet, få udarbejdet en plan for fremvisning, workshops m.v. samt afgøre, hvor omfangsrig en evt. visualisering af det planlagte projekt skal være.
 • Gennemføre den beboerdemokratiske proces, herunder forestå fremlæggelse m.v. ved beboermøder, workshops m.m.


Herudover varetager vi opgaven vedrørende:

 • Udbud af teknisk rådgivning (vi har egne udbudsjurister)
 • Udbud vedrørende finansiering – evt. drøftelser med kreditforening.
 • Hjemtagelse af lån.
 • Udarbejdelse og indberetning af skema A, B og C til BOSSINF-systemet.
 • Udarbejdelse af helhedsplan (såvel fysisk – som boligsocial)
 • Deltagelse i byggeudvalg.
 • Byggesagsforretningsførelse – vi forestår den løbende bogføring omkring projektet samt udarbejder endeligt byggeregnskab.
 • Rådgivning og bistand vedrørende genhusning. 


Bygge- og anlæg i BDO har som erfaren bygherrerådgiver og byggesagsforretningsfører altid fokus på, at:

 • Sikre, at jeres projekt får størst mulig bevågenhed og vil i hele processen holde en tæt dialog med vores samarbejdspartnere i Landsbyggefonden og i kommunerne.
 • Kunne supplere jeres administration og håndtere de mange ekstra arbejdsopgaver, som hører under et stort byggeprojekt.
 • Sikre, at boligselskabets medlemmer kan føle sig trygge i forhold til det ansvar, der – i relation til et byggeprojekt – påhviler dem som valgte medlemmer af organisationsbestyrelse/repræsentantskab.


Nyt magasin om almene boliger

Læs det seneste magasin om almene boliger, hvor vi stiller skarpt på en række aktuelle og faglige emner, som er relevant for branchen. 

Hent publikationen