Mad, måltider og ernæring

I kommuner og regioner er mad og måltider en væsentlig del af tilbuddet til borgere og patienter.

Vi tilbyder en bred vifte af løsninger inden for området. Herunder:

 • Analyser som oplæg til politiske beslutninger og strategier
 • Scenarieberegning af konsekvenser ved nye koncepter og organisering
 • Omkostningsanalyser, takst- og prisberegning
 • Udviklingsprojekter om koncepter, tværfaglighed, kompetencer, drift og organisering
 • Tværfagligt samarbejde og snitfladeudredning
 • Udbud og kontrolbud
 • Udvikling af fx håndbøger og film


Borger, patient og kunde i centrum

Vores erfaringer inden for mad dækker over:

 • Ældreområdet - herunder plejecentre og madservice til hjemmeboende borgere
 • Skolemad
 • Handicapområdet
 • Hospitalsområdet
 • Psykiatrien
 • Private og offentlige kantiner.

På alle områder arbejder vi med at skabe sammenhæng imellem kvalitet, drift og økonomi. Mad, måltider og ernæring understøtter kerneydelser som behandling, rehabilitering, omsorg, pleje og sundhed. Samtidig er mad en væsentlig del af menneskers livskvalitet. Vi arbejder med alle aspekter af brugeroplevelsen og faglige kvalitet.


Hvordan kan vi hjælpe?

Vi har mere end 20 års erfaring med rådgivning og analyse indenfor mad, måltider og ernæring.

Vores konsulenter har en bred erfaring og faglig baggrund, og tilbyder skræddersyede løsninger der understøtter økonomi, drift og kvalitet. Vi matcher alle opgave med netop det hold, der er behov for. Vi kommer gerne til et uforpligtende møde til drøftelse af lokale udfordringer og løsninger på mad- og måltidsområdet.

Kontakt os