• Viden, vilje og motivation, der gør en forskel

Viden, vilje og motivation, der gør en forskel

Medarbejderne er BDO’s vigtigste ressource. Det er deres viden, vilje og motivation, der gør en forskel i mødet hos kunden. Derfor er det vigtigt for BDO, kunderne og ikke mindst medarbejderen selv, at han/hun opnår succes. 

Vi har et fælles ansvar for at skabe både resultater og trivsel i dagligdagen, og vi arbejder sammen for at sikre, at motivationen og evnerne til at skabe succes er til stede og kontinuerligt udbygges. Det kræver en god dialog, hvor forventningerne afstemmes.

 

VIA Dialog - fokus på udvikling og ambitioner

Vilje - Indlevelse - Ambitioner

I BDO har vi udviklet et helt unikt koncept, VIA Dialog, som vi benytter i stedet for den
traditionelle MUS-samtale. VIA Dialog er en formel og dokumenteret samtale, som forberedes og drøftes med grundig gennemgang af fem nøglespørgsmål.

Forkortelsen VIA står for Vilje – Indlevelse – Ambitioner. Tre helt centrale værdier i BDO.

Formålet er at sikre fælles fokus på medarbejderens mål, personlige udvikling, faglige udvikling, trivsel
og samarbejde, så vi også i fremtiden vil ligge i toppen af branchen med de dygtigste og mest tilfredse
medarbejdere. Det er vigtigt for os, at udviklingsplanen og samtalerne benyttes fremsynet for at sikre,
at der er overensstemmelse mellem jobets indhold/udvikling og opgaver/udvikling.

Gennem VIA Dialog og vores Temperaturmåling får vi således vished for, at indsatserne for høj medarbejdertrivsel
virker.