• Ansættelsesforhold

Ansættelsesforhold

BDO tilbyder attraktiv lønpakke og fleksibilitet, så der er balance mellem privatliv og arbejdsliv.

Vi lever af at sælge revisions- og rådgivningsydelser. Disse ydelser er forbundet med en timeindsats, som du præsterer. Men du skal også trives i dit arbejde, så både du selv, dine kolleger og din familie kan se og mærke, at du har balance i din hverdag. Vi forventer i perioder meget af dig, men du skal tilsvarende have mulighed for en fleksibel hverdag, så privatlivet også bliver tilgodeset.

Vi har som et erklæret mål, at du har en arbejdstid, der passer dig godt. Derfor forsøger vi at imødekomme dine prioriteringer og så vidt muligt planlægge arbejdsdage og -indhold, så du i god tid ved, når der er spidsbelastninger på vej.

 

Løn og personalegoder

Løn og personalegoder er vigtige elementer i at fastholde og udvikle BDO som en attraktiv arbejdsplads for dig som medarbejder.

Vores lønpolitik er fastlagt ud fra tre bærende principper:

  • Aflønning er et individuelt anliggende mellem dig og din chef, og der skal være sammenhæng mellem aflønningen, jobbets indhold og din præstation i jobbet.
  • BDO stiller en række goder, som er integreret i ansættelsesforholdet, til rådighed for dig. Disse goder har fokus på at øge trivsel og tryghed i ansættelsen.
  • Du skal have mulighed for selv at sammensætte en del af lønpakken i bruttolønsordningen. Udbuddet af personalegoder i bruttolønsordningen udvikles konstant i forhold til, hvad der efterspørges fra medarbejderne, og hvad der er muligt jf. skattelovgivningen.

 

Pension og forsikringer

I BDO er du omfattet af BDO’s pensionsordning og forsikringer fra ansættelsesdatoen.

Vores forsikringsordninger rummer dog mulighed for individuelle valgmuligheder, således at den enkelte i stor udstrækning selv kan sammensætte sin forsikringspakke.