Told og international handel

Fokus på told er centralt for at være konkurrencedygtig i nutidens handelsmiljø. Virksomheder skal optimere deres styring af toldudfordringerne. Det kan vores toldrådgivere hjælpe dig med.

Den globale økonomi har medført øgede import- og eksportmængder. Det kræver i sig selv mere kontrol af det grænseoverskridende vare-flow. For alle virksomheder, der handler internationalt, er det vigtigt at sikre virksomhedens forsyningskæde, da forsinkelser i den internationale godstransport kan blive meget kostbar, men lovreguleringerne på toldområdet er komplekse og konstant under forandring.

Vores toldrådgivning hjælper dig med at øge kvaliteten og minimere risiciene i virksomhedens toldbehandling. Vi udfører kvalificeret og uafhængig toldassistance fra toldangivelser til toldrådgivning og tolduddannelse. Vi kan også bidrage i virksomhedens interne toldafdeling, hvor vi kan guide/udarbejde procedurer og processer til omkostningseffektiv toldbehandling baseret på gældende love og regler.

BDO i Danmark er certificeret Authorised Economic Operator (AEO). Toldstyrelsen har i forbindelse med certificeringen godkendt BDO’s professionelle kvalifikationer og faglige kompetencer i henhold til de internationale standarder, som gælder for EU’s AEO-koncept.

Til brug for godkendelsen har vi dokumenteret vores egne toldmæssige kompetencer samt sikret, at vi efterlever gældende regler på toldområdet, og at vi er kompetente til at varetage toldfaglige opgaver på vores kunders vegne.

Gennem vores ekspertise og mere end 30-års erfaring sikrer vi dig en korrekt, sammenhængende og omkostningseffektiv håndtering af told.

 

Optimér toldbehandling og reducér virksomhedens omkostninger

Effektiv toldbehandling kan reducere bundet kapital i virksomheden og således øge virksomhedens likviditet. Vi hjælper dig med at gennemgå dine toldomkostninger og udvikle effektive toldprocedurer for at opnå omkostningsbesparelser i toldbehandlingen, mens du følger reglerne.
 

Vi kan hjælpe dig med:

 • Toldanalyse - Gennemgang af virksomhedens procedurer og processer til omkostningseffektiv toldstyring
 • Vejledning om tarifering
 • Gennemgå dine bevillinger og toldregnskaber inden Toldstyrelsen fører tilsyn med jeres toldbevillinger
 • Oplysninger om forskellige import- og eksportbegrænsninger
 • At fungere som en ekstern toldafdeling
 • Tilpasset træning inden for told og handel
 • Forbindelser til toldspecialister inden for BDO’s globale netværk.
 • Bevillingsansøgninger:
  • Toldoplag – Told, moms og afgifter suspenderes imens varerne ligger på lager
  • Aktiv forædling – produktion og reparation af varer i EU
  • Passiv forædling - produktion og reparation af varer uden for EU
  • Fakturaerklæring – Angivelse af EU-oprindelse i fakturaen
  • Midlertidig oplæggelse - Told, moms og afgifter suspenderes imens varerne ligger på lager
  • Midlertidig import – messer, udstilling, udlejning m.m.
  • Godkendt afsender – Opstart af forsendelse med bil
  • Godkendt modtager – Modtagelse af forsendelse med bil
  • Særligt anvendelsesforhold End-use
    
 • Bindende tariferingsoplysning (BTO)
 • Toldsuspension/Toldkontingenter
 • Autoriseret økonomisk operatør (AEO).

Book et møde