Publikation:

Efterskolernes temperaturmåling 2019

15 december 2020

Martin Jochens Lück, Senior Partner, statsautoriseret revisor |
Klaus Grønbæk Jakobsen, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Er der plads til de mindre skoler?

Ifølge Undervisningsministeriets Regnskabsportal er der 207 efterskoler, som har indrapporteret økonomiske data for regnskabsåret 2019 mod 206 efterskoler i 2018.

I analysen ser vi nærmere på, om der er plads til de mindste skoler. Efterskolesektoren har i de senere år udviklet sig til et skakspil om elevernes gunst, hvor skolernes styrke og evne til at skifte retning på brættet har stor betydning for levedygtighed og succes. Men som i skak er det ikke nødvendigvis dronningen, som vinder slaget. Det er den enkelte briks evne til at foretage det ”rigtige” træk på det rigtige tidspunkt. Årets temperaturmåling viser, at skolerne i dette sidste år med omprioriteringsbidrag arbejder aktiv med at få økonomien til at hænge sammen og samtidig berede sig på den stigende konkurrence om elevernes gunst.

De kombinerede fri- og efterskoler, kombinerede fag- og efterskoler samt kombinerede høj- og efterskoler er i lighed med tidligere år ikke medtaget i denne analyse.

BDO udarbejder hvert år en individualiseret specialanalyse af landets efterskoler, hvilket giver ledelsen mulighed for at sammenholde deres skoles regnskabstal med et benchmark for skoler i samme størrelseskategori eller geografi. Analysen opdeles endvidere i almene efterskoler, ordblindeefterskoler og specialefterskoler. Analysen baserer sig på de 207 efterskoler, som indgår i nærværende temperaturmåling.

Såfremt I har spørgsmål til analysen eller ønsker at få uddybet tallene, står vi naturligvis gerne til rådighed. Vi præsenterer naturligvis også gerne jeres skoles benchmarkanalyse på et uforpligtende møde.

Temperaturmålingen dækker tre år. Vi har dog primært fokuseret på udviklingen fra 2018 til 2019.

God læselyst.


Hent publikationen