• Review

Review

Er jeres virksomhed ikke underlagt revisionspligt, kan et review ofte være et fornuftigt valg.

Review giver mindre sikkerhed end revision og udvidet gennemgang. Mange virksomheder er ikke underlagt revisionspligt, hvor et review ofte vil være et fornuftigt valg.

Et review af revisor bygger i høj grad på forespørgsler og analyser, men årsregnskabet bliver systematisk  gennemgået for at kunne afgive en erklæring, der giver en vis sikkerhed for regnskabsbrugerne. Ved review opnås begrænset sikkerhed. I forhold til revision foretager vi ikke de samme detaljerede handlinger ved review.

Review anvedes ofte ved personlige virksomheder, perioderegnskaber mv.

Vi foretager review på grundlag af det internationale BDO netværks vejledninger og de nationale og internationale standarder for review.

Kontakt os