• Personale­sikkerhed

Personalesikkerhed

Mennesker er en af virksomhedens vigtigste ressourcer. Det kan derfor være svært at erkende, at medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører kan udgøre en trussel mod virksomheden i form af svækket omdømme og økonomiske tab. Det kan være, når en særlig serviceudbyder misbruger den tillid, virksomheden har vist leverandøren, eller når en medarbejder bliver manipuleret af en udenforstående til at videregive følsomme oplysninger, uden selv at forstå omfanget af sin handling. Mange virksomheder er sårbare over for sådanne trusler.

BDO har rådgivere med stor erfaring i personalesikkerhed og implementering af forskellige foranstaltninger, baseret på gennemførte risikoanalyser og konkrete risikovurderinger. For at sikre de mest omkostningseffektive løsninger, tilpasser og prioriterer rådgiverne beskyttelsesforanstaltningerne, således at der opnås en optimal personalesikkerhed og dermed beskyttelse af en af virksomhedens mest betydningsfulde værdier.  

Virksomheden skaber balance mellem tillid og kontrol samtidig med, at der opretholdes et godt og behageligt arbejdsmiljø.