• Intern revision

    Giver den rette garanti, opbygger tillid og øger værdien.

Intern revision

Den bedste interne revisionstjeneste giver ikke blot bestyrelsen garanti gennem revisionsudvalget, men giver hele virksomheden mere værdi. Den giver som en del af billedet garanti for, at ledelse, risikostyring og interne kontroller er effektive. BDO’s interne revisionstjeneste er udviklet til, at idéer og innovation når frem til ledere og bestyrelsen for derved at hjælpe virksomheder med at opnå deres ambitioner.

Vi udvikler og leverer relevante interne revisionsfunktioner til både små og store virksomheder. Disse funktioner omfatter alt fra at gennemføre en grundig vurdering af risici i hele virksomheden til udvikling af strategiske interne revisionsprogrammer, rapportering af resultater til ledelsen, bestyrelsen og andre interessenter. Vi kortlægger ikke bare problemer, vi samarbejder med ledelsen om at gennemføre skræddersyede løsninger og indføre passende kontroller.

BDO skaber en ramme, der er tilpasset hver enkelt virksomheds behov, uanset branchen eller om der allerede er en intern revisionsafdeling. Vi arbejder i partnerskab med jer om at skabe den rette interne revisionsløsning. Vores metode er unik og praktisk orienteret, vi trækker på specialister, hvor der er behov for det, og vores partnere er dybt engagerede i det arbejde, vi udfører. Vi tilbyder også vores kunder lokale ressourcer, der er understøttet af et globalt netværk af fagfolk, som står til rådighed på 1.300 kontorer og i over 150 lande i hele verden.

  • Outsourcing af intern revision
  • Co-Sourcing af intern revision
  • Partnerskab om intern revision
  • Kvalitetssikringskontrol
  • Rådgivning om processer og interne kontroller
  • Vejledning om revisionsudvalg
  • Løbende revisionsovervågning


Kontakt os

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code