• Beredskab

Beredskab

Virksomhedens håndtering af forskellige former for ekstraordinære hændelser og kriser, for eksempel naturkatastrofer, brand, terror eller alvorlige it-angreb, kræver et veltilrettelagt og afprøvet beredskab. Sådanne hændelser og kriser er krævende både for ledelsen og organisationen, men god forberedelse gør alle parter bedre rustet til at begrænse skaderne og håndtere det, der foregår.

Vi har praktisk erfaring og kompetencer inden for risikoanalyser og -vurderinger med henblik på at udvikle virksomheders beredskab og virksomhedens evne til at håndtere hændelser og kriser. Vi kan gennem vores omfattende netværk imødekomme de forskellige behov, som virksomheder har for beredskab, og vi sætter et team, der passer hertil.

Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for beredskab til både den offentlige og private sektor:

  • Risikoanalyse og –vurderinger med tilhørende anbefalinger med henblik på at udarbejde beredskabsplaner.
  • Gennemgang og vurdering af virksomhedens arbejde med beredskab og krisestyring.
  • Videreudvikling af eksisterende beredskabsplaner.
  • Strategisk beredskabsrådgivning.

 

Afprøvning og beredskabsøvelser

Løbende afprøvning af beredskabsplaner og beredskabsøvelser er afgørende for at opnå et brugbart og effektivt beredskab. Afprøvningen skaber bevidsthed om og indblik i beredskabsplanerne for de involverede parter, ligesom de kender deres roller og ansvar i en given beredskabssituation. En afprøvning identificerer også mulige svagheder, der kan danne grundlag for at tilpasse og opdatere beredskabsplanerne. Afprøvningen består af en række varslede eller uvarslede beredskabsøvelser, hvor observationer dokumenteres med henblik på en efterfølgende evaluering.

Vores rådgivere har meget gode erfaringer med en række beredskabsøvelser af varierende omfang og varighed og med forskellige scenarier både nationalt og globalt.

  • Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for beredskabsøvelser:
  • Udvikling af skræddersyede beredskabsøvelser, der passer til virksomhedens behov.
  • Planlægning, gennemførelse og opfølgning på beredskabsøvelser.
  • Evaluering af beredskabsøvelser og hændelser