• ESG-rådgivning

    Vejen mod en bæredygtig virksomhedsprofil

    Kontakt os

Et voksende fokus på virksomheders sociale- og miljømæssige profil

Det bæredygtige perspektiv og arbejdet med at sikre en bæredygtig profil har i dag en afgørende betydning for virksomhedernes vækst, branding, konkurrencesituation og risikostyring.

Rapporten fra vores undersøgelse, der blev udarbejdet i forbindelse med erhvervsprisen Succesvirksomhed 2019, viser således, at knap 80 % af de 1.000 mest succesfulde SMV-virksomheder i Danmark har fokus på bæredygtighed. Og godt 60 % analyserer og optimerer løbende deres arbejde med bæredygtighed.

Jeres bæredygtighedsprofil og fokus på ESG vil kun få større og større betydning for virksomhedens interessenter, jeres konkurrenceevne og for markedet i al almindelighed.
 

ESG-rådgivning – vejen mod en bæredygtig virksomhedsprofil

ESG står for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold, men bliver ofte blot brugt til at definere arbejdet med at sikre en bæredygtig virksomhedsprofil; hvordan virksomhedens produkter og services bidrager til udviklingen af en bæredygtig fremtid.

Vores ESG-rådgivere kan hjælpe jer med at forstå og identificere væsentlige sociale- og miljømæssige forhold og risici, der kan have positiv eller negativ indflydelse på jeres forretning.
 

Hvordan kan vi hjælpe?

BDO’s specialiserede ESG-rådgivere tilbyder alt fra strategisk ESG-rådgivning til bæredygtigt indkøb, rapportering og verifikation af bæredygtige tiltag, risikostyring, efterlevelse af krav og udarbejdelse af Code of Conduct. Vi kan rådgive jer, uanset om I befinder jer i starten af jeres ESG-rejse, eller om I allerede er i gang med at udvikle en ambitiøs bæredygtighedsstrategi.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vores ESG-rådgivere kan hjælpe med at sikre jeres virksomheds et værdiskabende og effektivt arbejde med bæredygtighed.
 

Kontakt os