Nyhedsbrev:

Nyt krav om årlig kontrol: Registrering af reelle ejere i frie skoler

14 januar 2020

Martin Jochens Lück, Senior Partner, statsautoriseret revisor |
Klaus Grønbæk Jakobsen, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Den 10. januar 2020 er hvidvaskningsloven blevet skærpet yderligere. Den seneste skærpelse pålægger virksomheder, fonde og selvejende institutioner, herunder også frie skoler, en årlig undersøgelsespligt.

Den nye årlige undersøgelsespligt medfører følgende krav til selvejende institutioner, herunder alle frie skoler:

  • De frie skoler har en forpligtelse til at registrere ændringer i bestyrelsens sammensætning og opdatere disse hos Erhvervsstyrelsen umiddelbart efter, disse er besluttet.

Dette var også gældende forud for 10. januar 2020 men er medtaget her for at give et samlet overblik over skolens forpligtelser i forhold til registrering af reelle ejere. I en selvejende institution er der således krav om, at den aktuelle bestyrelse korrekt er registreret som reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

  • Den selvejende institutions ledelse pålægges en årlig forpligtelse til at kontrollere, at de registrerede oplysninger om reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er korrekte. Resultatet af denne undersøgelse skal fremlægges for bestyrelsen.

Det er derfor vores anbefaling, at den årlige orientering til bestyrelsen af den obligatoriske undersøgelsespligt bliver medtaget i bestyrelsesreferatet som dokumentation for, at handlingen er udført.

  • Rapporteringen om den årlige undersøgelsespligt kan ikke foretages på den ordinære generalforsamling, men skal ske på et bestyrelsesmøde.

Det er vores anbefaling, at den årlige pligtige undersøgelse foretages i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling, idet der ofte sker ændringer i bestyrelsens sammensætning og konstituering i forlængelse heraf. Det anbefales, at resultatet af konstitueringen præsenteres på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling, samt at det i den forbindelse påses, at skolens registreringen af reelle ejere er ajourført. Det er skolens øverste myndighed, bestyrelsen, som har ansvaret for, at skolen til enhver tid overholder gældende lovregler og retningslinjer og derfor er det i sagens natur også vigtigt for bestyrelsesmedlemmerne at være opmærksom på disse.

Skolens daglige ledelse og administration har det praktiske ansvar for at sikre, at skolens oplysninger om reelle ejere løbende bliver ajourført, samt at der bliver gennemført en årlig undersøgelse af, at oplysningerne i Erhvervsstyrelsen er korrekte.

 

BDO kan naturligvis hjælpe med denne opgave. Såfremt I ønsker assistance, skal I blot kontakte os.

Kontakt os