Artikel:

Covid-19: Overblik over tiltag og nye regler for frie skoler

23 marts 2020

Martin Jochens Lück, Senior Partner, statsautoriseret revisor |
Klaus Grønbæk Jakobsen, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Nedlukninger af skoler og institutioner på grund af Covid-19 har medført nye, midlertidige regler inden for uddannelsessektoren. Tiltag der kan få økonomisk betydning for de frie skoler og regulerede institutioner i Danmark.

Vi giver dig nedenfor en oversigt over de tiltag og nye regler, som vores faglige branchegruppe for uddannelse anser for at være mest relevant i forhold til den nuværende situation i blandt de frie skoler.

Det er vigtigt at påpege, at det ikke er et udtømmende overblik, og at Børne- og Undervisningsministeriet, i takt med at situationen udvikler sig, formentlig vil vedtage nye regler og gennemføre yderligere tiltag, som vil få betydning for de frie skolers muligheder under Corona-pandemien.

 

Udsættelse af frist for indberetning af regnskab 2019 for frie skoler

Fristen for indberetning af regnskabet for 2019 er udsat fra 30. april til 14. maj 2020. Dette er en foreløbig udsættelse, som STUK formentlig vil forlænge, idet Mette Frederiksen netop i dag har forlænget nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne frem til 13. april.

Visse skolers vedtægter indeholder en bestemmelse om, at generalforsamlingen endeligt skal godkende årsrapporten. Børne- og Undervisningsministeriet har for at tilgodese den ekstraordinære situation meddelt, at disse skoler kan indhente godkendelsen via fuldmagt eller digitalt. Det er desuden meddelt, at bestyrelsen ved den enkelte skole helt ekstraordinært kan godkende årsrapporten for 2019.

 

Muligheden for udsættelse af afregning af A-skat og AM-bidrag

Det er ikke muligt for de frie skoler at udnytte muligheden for at udsætte betaling af A-skat og AM-bidrag. Det fremgår af §3 i Folketingets lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv., som beskriver, at muligheden ikke er gældende for de indeholdelsespligtige, der er omfattet af reglerne om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

 

Ny indsendelsesfrist for erklæring vedr. vikartilskud

På grund af situationen med Covid-19 har Fordelingssekretariatet forlænget indsendelsesfristen for vikarattestation til den 1. maj 2020.

Fristen for indberetning af vikartilskud for fravær i februar 2020 er desuden forlænget til den 30. april 2020, og vi forventer også, at denne frist vil blive forlænget.

 

Status på tilskud efter nedlukninger og hjemsendelser

Vi har herunder samlet en række svar fra forskellige foreninger og fra UVM angående Covid-19’s betydning for tilskud.

 

 


Dette er blot et udpluk af de spørgsmål, som I kunne sidde inde med. Du kan derfor med fordel holde dig opdateret via en af de nedenstående sider eller kontakte en af vores specialiserede rådgivere, hvis du ønsker konkret rådgivning og sparring ift. jeres situation.

Hold dig opdateret og få svar på flere generelle spørgsmål på: