Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Artikel:

Hvad du kan gøre med de 95% af data, andre håndværksvirksomheder smider væk

22 januar 2019

Frank Barrit , Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Når håndværkerfagene indsamler data og derefter gøre god brug af dem, kan de have et kæmpe potentiale.

Som Klaus Nyengaard, medstifter og direktør for byggeteknologiselskabet Geniebelt, siger det:

"I 2017 blev op til 95% af alle data i byggebranchen enten smidt væk eller ikke engang indsamlet."

Mange håndværksvirksomheder har erfaring med projekter, der løber over budget og misser deadlines.  Bedre brug af data kan være med til at undgå dette og hjælpe byggefirmaer med at opnå fordele som bedre forkalkulationer, analyse og justering af arbejdsopgaver samt lavere projektrisici.

"I en tid, hvor efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft er høj, og ordrebogen mange steder er overfyldt, kan bedre brug af data forbedre både indtjeningen og effektiviteten af ​​byggeprojekter," vurderer Frank Barrit, partner i BDO Danmark og leder af branchegruppen for håndværkere.

Håndværkerbranchernes mange udfordringer

Det kommer ikke som en overraskelse, at håndværkerbrancherne lider under flaskehalse og uløste udfordringer som:

• Produktivitet: På trods af de mange anstrengelser og penge, der investeres i at øge produktiviteten, er flere håndværkerbrancher stadig langt efter andre sektorer

• Projekteffektivitet: Budgetoverskridelser og missede deadlines er fortsat et stort problem

• Efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft: Ordrebogen er mange steder fuld, men virksomhederne har stadig svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft til de mange nye projekter.

Den stigende kompleksitet i mange projekter skaber yderligere problemer og kan være med til at sænke effektiviteten.

Store data-drevne muligheder

Bedre brug af data kan give en del af svaret på mange af disse udfordringer. Mulige anvendelser af date omfatter, men er på ingen måde begrænset til:

•  Historiske data for projektplanlægning, -ydelse, vejrdata og andre områder kan samles og analyseres for bedre at kunne planlægge og strukturere kommende projekter. De samme data kan bruges til bedre at analysere de risici, der kan føre til overskridelser af projektets deadline og budget samt til at finde måder at afbøde disse risici på

• Analyse af tidligere budgetoverslag, projektplanlægning, ledelse og faktiske omkostninger for at skabe bedre og mere realistiske tidsplaner og projektplaner samt mere præcise omkostningsfremskrivninger

• Bedre indsigt i - og forudsigelse af markedstendenser samt kunders skiftende ønsker og behov

• Optimering af arbejdsprocesser

• Overvågning af projektproduktivitet og sikkerhed

• Byggeprojekter har tendens til at være alt andet end forudsigelige. For eksempel kan skiftende vejrforhold føre til forsinkelser og ekstraomkostninger. Analyse af data fra tidligere projekter og overvågning gør det muligt for virksomhederne at reagere proaktivt på uforudsete udfordringer.

IoT og smartphones farer frem

Dataanalyse inden for håndværkerbranchen er stadig i sin vorden. Det voksende brug af mobile elektroniske enheder som smartphones og tabletter samt IoT-sensorer (Internet of Things) fører til nye datadrevne muligheder, som vil vokse i de kommende år og være en hjælp til håndværkerbranchen

For eksempel kan GPS-data for køretøjer kombineres med realtidsinformation om trafikken omkring byggepladser og hjælpe med at optimere forsendelser af forsyninger og maskiner. Dette kan maksimere effektiviteten og minimere brændstofomkostninger. Med andre ord vil der være mindre tid, der bliver spildt på at stå og undre sig over, hvornår den næste forsendelse af materialer dukker op.

On-site sensorer som internet-tilsluttede kameraer kan scanne området og identificere mulige sikkerhedsfarer som manglende sikkerhedsudstyr og derefter sende en besked direkte til en medarbejders smartphone for at minde hende eller ham om sikkerhedsstandarder.

Bundlinjen giver argumenter

Den manglende indsamling og analyse af data hænger til dels sammen med bygge- og anlægsprojekters unikke karakteristika og til dels sammen med håndværkerbranchernes til tider konservative tilgang til teknologi. Det engelske ordspring ’if it ain’t broken, don’t fix it’ giver ofte mening, når man tager farten, størrelsen og kompleksiteten af mange opgaver i betragtning. Samtidig er den fyldte ordrebog med til at gøre det svært at sætte sig ind i, hvordan man som håndværker kan indsamle og strukturere data i en travl og omskiftelig hverdag.

Andre mulige argumenter mod et øget brug af data er, at det ikke kan betale sig for specielt små- og mellemstore virksomheder, og at det tager for lang tid at sætte sig ind i, hvordan dataanalyse rent praktisk skal gennemføres og hvor meget der er at hente.

Her giver bundlinjen et godt modargument. Det amerikanske konstruktionsfirma JE DUNN reducerede produktionstiden med 12 uger og sænkede de samlede omkostninger med 11 millioner dollars på et projekt til 60 millioner dollars. Dette takket være korrekt brug af BIM og data. En prisreduktion på tæt på 20%. Selvom der her er tale om en opgave for en mellemstor virksomhed, vurderer Frank Barrit, at der kan være lignende besparelser og effektiviseringer at hente for mindre håndværksvirksomheder.

”Smertegrænsen vil nok være omkring de ti ansatte. Hvis dit firma er større end det, så er det værd at se på, hvor meget tid og energi du bruger i marken i forhold til på økonomi, ledelse og drift. Der er ingen tvivl om, at der lurer et opbrud i branchen, og bedre brug af data kan være med til at fremtidssikre mange små- og mellemstore håndværksvirksomheder,” siger han.

Tagselvbord af muligheder

Økosystemet af nye datadrevne værktøjer til byggefirmaer eksploderer i disse år. Analysevirksomheden CB Insights har kortlagt mere end 100 startups, som tilbyder byggerirelaterede løsninger, og flere værktøjer er på vej, viser finansieringstal. Mange af firmaerne tilbyder abonnementsmodeller, der prismæssigt er inden for budgettet hos de fleste håndværkervirksomheder.

Derfor er det en god idé at starte med bedre brug af data i dag. Et muligt udgangspunkt er at undersøge om eksisterende software, til for eksempel projektstyring, kan bruges til at håndtere og endda automatisere mange af de ofte tidskrævende processer, der kan være forbundet med at indsamle og analysere data. Samtidig vil det være på sin plads med en gennemgang af, hvor ny, datadrevet konstruktionsteknologi kan gøre den største forskel for dig.

Du kan med fordel alliere dig med brancheeksperter og konsulentfirmaer, der ofte har vigtige erfaringer samt et fugleperspektiv over de muligheder, der kan komme dig til gode.